Klimatyzacja do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni

Klimatyzacja do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni

Mitsubishi Heavy Industries w swojej ofercie posiada szereg rozwiązań przydatnych w małych serwerowniach i pomieszczeniach technicznych.

Nowa wersja dotykowego sterownika przewodowego RC-EX3A oprócz standardowych funkcji takich jak ustawienia kierunku nawiewu czy tygodniowy harmonogram pracy itd, posiada również funkcjonalności z pogranicza klimatyzacji precyzyjnej np. ustawienia temperatury z dokładnością do 0,5°C oraz zarządzanie pracą kilku klimatyzatorów, które zapewnią ciągłą i bezpieczną  pracę systemu.

Zobacz folder Klimatyzacja do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni

Należą do nich:

Rotacja (od 1 godziny do 41 dni)

Rotacja urządzeń - ustawiana w przedziale czasowym od 1 do 999 godzin co oznacza, że minimalny czas pracy jednego urządzenia w funkcji rotacji wynosi około ½ dnia, a maksymalnie około 41 dni. Rotacja pozwala na równomierną eksploatację urządzeń

Kaskada (back-up wydajności)

Kaskada temperaturowa – w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu przy pracy jednego urządzenia klimatyzacyjnego o 2˚C do 5˚C (wartość ustawiana co 1˚C) i utrzymywaniu się wyższej temperatury przez czas powyżej 5 minut zostaje automatycznie włączony do pracy klimatyzator będący w stanie czuwania

Back-up (awaria)

Back-up (redundancja) – zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chłodzenia w przypadku uszkodzenia klimatyzatora prowadzącego. Klimatyzator czuwający załącza się w wyniku sygnału awarii z jednostki pracującej, przejmując zabezpieczenie pomieszczenia przed wzrostem temperatury.

Chcesz wiedzieć więcej

o klimatyzacji do pomieszczeń technicznych?

 

Do pobrania:

Klimatyzacja do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni

Zobacz również

Do pobrania

Folder

Nasze techonolgie Twoja przyszłość