Program doboru VRF

Program doboru VRF

Polska wersja aplikacji e-solution v4.2.0 do projektowania VRF.

Program "e-solution" umożliwia sporządzenie schematu instalacji klimatyzacyjnej dla systemu VRF produkcji Mitsubishi Heavy Industries. Znając wydajność chłodniczą (całkowitą, jawną) lub wydajność ogrzewania dla określonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego dobierzemy jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające zarówno narzucone przez projekt parametry powietrza jak i ograniczenia producenta (długość instalacji, różnica poziomów, ilości i wydajności jednostek).

Program automatycznie dobiera średnice rurociągów chłodniczych, niezbędne trójniki systemowe i oblicza dodatkową ilość czynnika chłodniczego.

Dokumentacja generowana przez e-solution obejmuje również schemat elektryczny, listę materiałów (w tym rurociągi chłodnicze), tabelę zawierającą nominalne i rzeczywiste wydajności urządzeń oraz dane techniczne jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (np. specyfikacja, rysunki wymiarowe, schematy elektryczne, dane akustyczne, charakterystyki wentylatorów, sterowanie).

Niewątpliwe zalety programu to możliwość definiowania własnych parametrów powietrza (np. dla różnych regionów kraju), automatyczny (różne kryteria) lub ręczny dobór jednostek zewnętrznych, możliwość eksportu listy materiałów do Excela a schematu instalacji do AutoCada oraz łatwe przejście z systemu 2-u na 3-y rurowy. Narzędzie "paleta pozwala na zaoszczędzenie czasu w przypadku dużych zmian w projekcie.

Do pobrania

Nasze techonolgie Twoja przyszłość