Wentylator antybakteryjny

Właściwości antybakteryjne zapewniają czystość i bezpieczeństwo

Wentylator antybakteryjny

Dzięki obróbce antybakteryjnej wentylatora zahamowany jest rozwój pleśni. Dlatego wnętrze klimatyzatora zawsze utrzymane jest w czystości, a urządzenie nie nawiewa zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

Wentylator antybakteryjny

Wentylator antybakteryjny


Porównanie rozwoju bakterii na powierzchni wentylatora

Rozwój bakterii w klimatyzatorze

Testy przeprowadzono w laboratorium Mitsubishi Heavy Industries w Nagoya, 24 godziny po kontakcie z bakteriami, hodowanymi na pożywce agarowej.

Aspergilus niger IFO6341
Laboratorium testujące: Japan Food Analysis Center
Test nr: 104034022-002
Test został przeprowadzony zgodnie z normą/metodą JIS Z 2801
"Antimicrobial Products-Antimicrobial Test Method" – 5.2 Antimicrobial Effects: Test Methods for Plastic Products, etc.

Zobacz również

Nasze techonolgie Twoja przyszłość