Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

Informacje i podstawowe warunki dofinansowania

  • Program ogólnopolski skierowany do gmin, odbiorcami będą wspólnoty mieszkaniowe oraz gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych
  • Celem jest wsparcie wymiany źródła ciepła i poprawienie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych
  • Program uruchomiony w lipcu 2022 roku
  • Budżet: 1,4 mld zł
  • Wysokość dopłaty zależna od poziomu dochodów

Poziom dofinansowania

  • Podstawowe dofinansowanie ma wynieść do 30% kosztów inwestycji (nie więcej niż 15 000 zł), dla osób o niższych dochodach – do 60% (do 25 000 zł), a dla najuboższych – do 90% (do 37 500 zł)
  • Dofinansowanie zostanie zwiększone o 5 pkt proc. dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce

Zobacz również

Nasze technologie Twoja przyszłość