Hyper Inverter

Zaawansowana technologia zapewnia najwyższą wydajność, efektywne grzanie i umożliwia zastosowanie długich rurociągów. Dzięki temu chronimy środowisko, a jednostki (4~6 HP) mogą ogrzewać nawet przy temperaturze zewnętrznej do -20°C.
Maksymalna długość rurociągu została zwiekszona do 100 m.

Wysokie współczynniki efektywności energetycznej

Wysokie wydajnosci w trybie ogrzewania

Dzięki optymalizacji kontroli czynnika chłodniczego z użyciem elektronicznego zaworu rozprężnego oraz zastosowaniu nowej sprężarki  rotacyjnej zwiększono maksymalną wydajność grzewczą. Jednostki Hyper Inverter bardzo szybko osiągają zadaną temperaturę, utrzymując nominalną wydajność ogrzewania dla temperatury zewnętrznej do -15°C.
Dzięki temu mogą być stosowane w rejonach o niskich temperaturach zewnętrznych.

Długie rurociągi

 

model długość rurociągu różnica wysokości
40-60 30m 20m
71 50m 30m
100-140 100m 30m

 

Nasze technologie Twoja przyszłość
© 2021 ELEKTRONIKA S.A