KXZ 3- system klimatyzacyjny VRF na R32

KXZ 3- system klimatyzacyjny VRF na R32

KXZ 3 to nowoczesny, dwururowy system klimatyzacyjny VRF, zapewniający chłodzenie lub ogrzewanie dla szerokiego zakresu aplikacji w różnorodnych obiektach komercyjnych i przemysłowych. To zupełnie nowa generacja VRF na ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o GWP: 675, będąca odpowiedzią na dynamiczne zmiany legislacyjne i rosnące wymagania rynku. 

Na uwagę zasługuje szeroki zakres dostępnych wydajności. Jednostki zewnętrzne występują w jedno- lub dwuwentylatorowych modułach, o nominalnej wydajności chłodniczej w zakresie od 22,4 kW do 67,0 kW, w kombinacjach dwóch lub trzech modułów do 201,0 kW.

Wysoka efektywność energetyczna

Seria KXZ 3 zapewnia wysoką wydajność i doskonałą efektywność energetyczną we wszystkich zakresach pracy. Za wysoką efektywnością energetyczną (SEER wyższy
średnio o 10%
) stoi optymalizacja sprężarki, wymiennika ciepła i wentylatorów jednostki zewnętrznej.

 1. Nowa spiralna sprężarka scroll na czynnik chłodniczy R32 z wysokowydajnym silnikiem. Osiągnięto optymalizację:
  • wtrysku czynnika
  • gospodarki olejowej
  • kontroli dla niskich częstotliwości
 2. 3-stronny wymiennik ciepła:
  • mniejsza średnica rurek (Ø7 mm)
  • poprawa efektywności (wyższa gęstość orurowania)
 3. Nowy projekt wysokowydajnego wentylatora i przepływu powietrza. Osiągnięto optymalizację:
  • poboru energii
  • dystrybucji powietrza
  • efektywności sezonowej
  • EXP: 90Pa
 4. Zaawansowana funkcja kontroli temperatury i wydajności VTCC+

 Dbałość o środowisko naturalne

 

Nowy system klimatyzacyjny KXZ 3 został przystosowany do pracy z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32 o GWP: 675, w zamian za R410A o GWP: 2088. R32 pozwala na zmniejszenie GWP w stosunku do układów z R410A, nawet o ponad 70%.

Nieodłącznym, z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji z czynnikiem chłodniczym z grupy A2L, jest dodatkowe wyposażenie dostarczane wraz z jednostkami wewnętrznymi: czujniki wykrywające nieszczelność, zawory odcinające oraz sterowniki z alarmem wizualnym i dźwiękowym

 Elastyczność w projektowaniu

W systemie KXZ 3 maksymalna różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi została wydłużona - do 30m, umożliwiając instalacje jednostek wewnętrznych na dodatkowych trzech piętrach. Ponadto najdalsza jednostka może być zainstalowana w odległości do 160 m od jednostki zewnętrznej.

Elastyczność w projektowaniu i montażu optymalizują także:

 • zwarta budowa jednostek zewnętrznych: jedno- lub dwuwentylatorowa (jedne z najmniejszych w branży)
 • trzy wielkości modułów (S, M, L)
 • możliwość łączenia jednostek w kombinacje do 201,0 kW
 • szeroka oferta jednostek wewnętrznych (kasetonowe, kanałowe, ścienne, podstropowe)
 • wyższe indeksy wydajności (50-150%)
 • rozszerzony zakres ciśnienia statycznego do 90Pa

Niezawodność

Nowe, zaawansowane technologie umożliwiły rozszerzenie zakresów temperatur pracy systemu KXZ3, zarówno dla funkcji chłodzenia, jak i ogrzewania:

 • od -20°C do +16°C (funkcja ogrzewania)
 • od -15°C do +46°C (funkcja chłodzenia)

Komfort użytkownika

Komfort użytkownika zapewnia bezpośrednio nowy algorytm odszraniania, pozwalający na utrzymanie ciągłości funkcji grzania oraz funkcja VTCC+ odpowiedzialna za dopasowanie ciśnienia pracy sprężarki do obciążenia cieplnego obiektu.

Ułatwienia serwisowe

 • łatwy dostęp do skrzynki sterowniczej
 • zwiększona ilość danych możliwych do odczytania ze sterownika
 • możliwość zapisania warunków pracy 30-180 minut przed awaria, nawet gdy zasilanie jest wyłączone
 • możliwość sprawdzenia wydatku powietrza wentylatora jednostki zewnętrznej
 • możliwość zapisu godzin pracy wentylatora jednostki zewnętrznej

Dobór i projektowanie ułatwiają: funkcjonalny program doborowy dla projektantów i instalatorów „e-solution”, kompletna biblioteka BIM (format Revit, 3D Cad oraz IFC) jak również aplikacja „e-seasonal”, umożliwiająca symulację efektywności sezonowej, rocznego zużycia energii, kosztów, emisji CO2 oraz porównanie różnych systemów.

Nasze techonolgie Twoja przyszłość