KXZR system VRF z odzyskiem ciepła

KXZR system VRF z odzyskiem ciepła

Urządzenia klimatyzacyjne Mitsubishi Heavy Industries to symbol japońskiej niezawodności, najwyższej jakości i dbałości o środowisko. Wywodzą się z innowacyjnych badań prowadzonych dla poważnych inwestycji przemysłu ciężkiego i lotnictwa.

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF (Variable Refrigerant Flow) oraz odzyskiem ciepła to systemy trójrurowe, które umożliwiają jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia i ogrzewania, przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej.

W roku 2017 Mitsubishi Heavy Industries wprowadziło do swojej oferty nową wersję systemu klimatyzacyjnego typu VRF z odzyskiem ciepła. Typoszereg urządzeń KXZRE2, bo tak brzmi nowa nazwa - został podzielony na urządzenia ze standardową efektywnością chłodniczą/ grzewczą i podwyższoną efektywnością - Hi-COP.

Dwie oczywiste zalety "trójrurówki", tzn. możliwości jednoczesnego chłodzenia i grzania oraz odzysk ciepła sprawiają, iż pomimo wyższych nakładów inwestycyjnych, rozwiązania takie stają się w naszych warunkach coraz częściej projektowaną alternatywą dla tradycyjnych systemów chłodząco-grzewczych, opartych o popularne już dziś technologie VRF lub wody lodowej. Zapewniają one przede wszystkim, w przypadku obiektów o zmiennym zapotrzebowaniu na chłodzenie i grzanie (wielofunkcyjne powierzchnie, orientacja N-S, E-W, rosnące i zróżnicowane oczekiwania użytkowników), dużą elastyczność w doborze, indywidualną kontrolę temperatury w poszczególnych strefach oraz wymierne oszczędności energii elektrycznej.

Ważnymi atutami nowego KXZR są bez wątpienia: bogata oferta dostępnych jednostek oraz szeroki zakres temperatur pracy systemu.

Oferta jednostek zewnętrznych KXZR

Zakres temperatur pracy systemu KXZRE2

Zakres temperatur pracy KXZR

Jednostki zewnętrzne

Rozszerzona gama standardowych jednostek zewnętrznych o wydajności nominalnej od 22,4kW do 67,0kW, pozwala na tworzenie kombinacji urządzeń do wydajności 168,0kW. Jej uzupełnieniem jest linia Hi-COP: trzy najmniejsze jednostki zewnętrzne (22,4; 28,0 i 33,5kW) dają podwyższone współczynniki EER i COP dla wydajności od 45,0kW do 100,0kW ( np. dla modelu 224: COP=4,85).

Dwie linie urządzeń to również więcej możliwości optymalizacji doboru systemu. W zależności od aplikacji i ograniczeń występujących dla konkretnego projektu, głównym kryterium wyboru może być minimalny pobór energii elektrycznej (kombinacje Hi-COP), ograniczenie miejsca zajmowanego przez agregaty (jednomodułowe agregaty do 67kW) lub możliwość przewymiarowania systemu (w zależności od wydajności do 130%, 160% lub nawet 200%).

Zobacz również

Nasze techonolgie Twoja przyszłość