Systemy klimatyzacji VRF - KXZ

Systemy VRF to na dzień dzisiejszy najlepsza i najbardziej rozpowszechniona alternatywa dla układów opartych o wodę, glikole lub freezium.

Kwintesencją nowoczesnego systemu VRF niewątpliwie jest nowa wersja rozwiązania Mitsubishi Heavy Industries. KXZ2 to kolejne już wcielenie systemu VRF tego znanego, japońskiego producenta. Nowy system to na pewno lepsze parametry techniczne, nowoczesny design, większa ilość jednostek do wyboru oraz kilka nowoczesnych funkcjonalności, jak choćby funkcja CHCC- czyli wyższa efektywność ogrzewania i zarazem nowy algorytm odszraniania…

Systemy dwururowe KXZ2 występują w zakresie wydajności od 28,0kW do 168,0kW, agregaty z odzyskiem ciepła (trójrurowe) od 22,4kW do 168,0kW. Pojedyncze jednostki zewnętrzne, o wydajności do 56,0kW można w różnych konfiguracjach (standardowych i „high COP”) łączyć w układy „Combination” dwóch lub trzech jednostek.

Indeks wydajności jednostek wewnętrznych wynosi 50%-200% dla modeli 28-45kW; 50-160% dla modeli 47,5-95,0kW, 130% dla największych systemów. Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych od 37 do 80.

 

Decyzję o rozbudowie systemu do układów „Combination” lub pozostawieniu pojedynczych jednostek zewnętrznych determinują m.in. kwestie legislacyjne (konieczność detekcji czynnika chłodniczego w układach z przekroczonym stężeniem krytycznym w mniejszych pomieszczeniach), użytkowe (wielu użytkowników, rozmieszczenie pomieszczeń, usytuowanie budynku, rozliczenie kosztów energii elektrycznej) oraz techniczne (odległości, przewyższenia, dostępność szachtów, miejsca na agregaty itp.).

Elastyczność w projektowaniu i montażu optymalizują zarówno imponujące różnice wysokości pomiędzy jednostkami (agregat nawet 90m nad najniżej położoną jednostką wewnętrzną, różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi nawet 30m), jak i szeroki zakres temperatur pracy: od -15 do +46°C dla chłodzenia; od -20 do +15,5°C -  dla ogrzewania.

W przypadku trudnych lokalizacji (np. montaż wewnątrz budynku) projektanci na pewno docenią 85Pa sprężu wentylatorów jednostek zewnętrznych.

To wartość umożliwiająca zabudowę kanałową lub wykonanie odpowiednich kierownic powietrza. 

Na uwagę zasługują nowatorskie funkcjonalności dostępne dla użytkowników:

  • Funkcja CHCC (Continuous Heating Capacity Control)- zwiększenie efektywności ogrzewania w niskich temperaturach, skrócenie czasu niezbędnego do odszronienia wymiennika dzięki kontroli ciśnienia przed wystąpieniem spadku wydajności. Wcześniej funkcja znana tylko z wersji z odzyskiem ciepła (KXZRE2), obecnie również w systemie dwururowym
  • Funkcja VTCC (Variable Temperature Capacity Control) - praca ze zmienną temperaturą odparowania czynnika chłodniczego. Oszczędność energii dzięki automatycznemu dostosowaniu ciśnienia pracy do warunków częściowego obciążenia układu.
  • Wybór priorytetu trybu pracy- funkcja nieodzowna w przypadku systemów dwururowych, zapewnia zwiększoną elastyczność eksploatacji. Oprócz standardowego trybu „pierwszej jednostki”, dostępny jest tryb większości (automatyczny wybór trybu pracy w zależności od zapotrzebowania w poszczególnych pomieszczeniach) oraz tryb jednostki nadrzędnej (master).

Mocną stroną VRF produkcji MHI jest szeroka gama jednostek wewnętrznych z akcesoriami: blisko setkę dostępnych modeli w całym typoszeregu dopełniają panele z deflektorem, panele w kolorze czarnym, system niezależnej dystrybucji powietrza (SNDP) dla jednostek kanałowych oraz rozwiązania umożliwiające współpracę z centralami wentylacyjnymi. Na uwagę zasługuje sterownik dotykowy z bogatym menu użytkownika i serwisowym w języku polskim.

Jednostki wewnętrzne

Uzupełnienie oferty samych jednostek stanowią sterowniki centralne oraz BMS, umożliwiające m.in. rozliczenie kosztów energii elektrycznej. Szereg rozwiązań serwisowych reprezentują: oprogramowanie serwisowe (SL checker, Mente PC), wyświetlacz 7-o segmentowy jednostki zewnętrznej oraz intuicyjne aplikacje dla serwisu, ułatwiające identyfikację błędów oraz obliczenie właściwej ilości czynnika chłodniczego i ekwiwalentu CO2 (na podstawie modelu i wprowadzonej długości rurociągu).

Dobór i projektowanie ułatwiają: funkcjonalny program doborowy dla projektantów i instalatorów „e-solution”, kompletna biblioteka BIM (format Revit, 3D Cad oraz IFC) jak również zapowiadana przez Producenta aplikacja „e-seasonal”, umożliwiająca symulację efektywności sezonowej, rocznego zużycia energii, kosztów, emisji CO2 oraz porównanie różnych systemów.

Zobacz również

Nasze techonolgie Twoja przyszłość