Agroenergia

Agroenergia

Informacje i podstawowe warunki dofinansowania

  • Program ogólnopolski skierowany do rolników
  • Cel: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym
  • Nabór realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
  • Okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2027 roku
  • Budżet – do 200 000 tys. zł
  • Program realizowany będzie w latach 2019÷2027, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

Poziom dofinansowania

  • Pompa ciepła o mocy 10÷50 kW, wymagany audyt energetyczny, do 20% kosztów kwalifikowanych, dotacja 15 000÷25 000 zł
  • Dodatek w wysokości 10 000 zł w przypadku instalacji hybrydowej
  • Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii

Zobacz również

Nasze techonolgie Twoja przyszłość