Stop Smog

Stop Smog

Informacje i podstawowe warunki dofinansowania

  • Program ogólnopolski skierowany do gmin i ich najmniej zamożnych mieszkańców (musi być wdrożona uchwała antysmogowa)
  • Dotacje udzielane samorządom na podstawie porozumienia z NFOŚiGW (podpisane m.in. z Krakowem)
  • Termin realizacji: 2019÷2024, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
  • Cel: walka ze smogiem, wymiana lub likwidacja źródeł ciepła, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Poziom dofinansowania

  • Bezzwrotne dotacje (dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania, powyżej 100 tys. – poniżej 70%);
  • Koszty inwestycji nie mogą przekroczyć 53 000 zł (w przeliczeniu na gospodarstwo domowe)

Zobacz również

Nasze technologie Twoja przyszłość