Energia Plus

Energia Plus

Informacje i podstawowe warunki dofinansowania

  • Program ogólnopolski skierowany do przedsiębiorstw
  • Celem: zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza
  • Program realizowany w latach 2019÷2025, 1 kwietnia 2022 roku ruszył III nabór, który trwał do 16 grudnia 2022 roku
  • Okres kwalifikowalności kosztów: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku,
  • Budżet dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania - do 4 000 000 tys. zł

Poziom dofinansowania

  • Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych (0,5÷300 mln zł)
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC2

Zobacz również

Nasze technologie Twoja przyszłość